Grono pedagogiczne

KADRA
KIEROWNICZA:

Dyrektor – mgr Dariusz Smoczek
Wicedyrektor – mgr inż. Hanna Zaborowska
Kierownik zajęć pozalekcyjnych – mgr Ireneusz Lesicki

ZESPÓŁ
NAUCZYCIELI:

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Danuta Zart
Religia – mgr Krzysztof Binkowski
Język polski – mgr Anna Sękowska
                           mgr Hanna Smoczek
Język angielski – mgr Kinga Pawlak-Chrastek
                                mgr Dariusz Smoczek
Język niemiecki – mgr Kornelia Jasińska
Język francuski, hiszpański – mgr Alicja Skrok
Muzyka, wiedza o kulturze – mgr Dorota Lesicka
Plastyka – mgr Ewa Lisowska
Historia, edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Marcin Kotarski
Wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości – mgr Marcin Kotarski
Biologia, chemia, przyroda – mgr Izabela Stachowiak
Geografia, technika – mgr Jerzy Głowacki
Fizyka, informatyka, matematyka – mgr inż. Hanna Zaborowska
Matematyka – mgr Arkady Kinal
Wychowanie fizyczne – mgr Hanna Matella
                                           mgr Maria Wentland

ZESPÓŁ
WYCHOWAWCÓW POZALEKCYJNYCH:

mgr Renata Baraniecka – Król
mgr Iwona Boratyńska
mgr Małgorzata Głowacka
mgr Anna Kaczmarek
mgr Ireneusz Lesicki
mgr Jolanta Michniewicz
mgr Joanna Milk
mgr Alicja Skrok
mgr Jolanta Karcz

OPIEKUN
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – mgr Anna Sękowska

PSYCHOLOG – mgr Elżbieta Żukowska

PEDAGOG – mgr Irena Mazantowicz

LOGOPEDA – mgr Grażyna Nowicka

Skip to content