Strefa Rodzica

DLA RODZICÓW- PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nasza szkoła jest miejscem, które troszczy się o ucznia przez cały dzień.

W godzinach porannych, pomiędzy zajęciami rehabilitacyjnymi, o uczniów troszczą się wychowawcy. Popołudniami odbywają się zwykłe zajęcia edukacyjne. A wieczorem, aż do godziny 21.00 uczniowie ponownie mogą korzystać z zajęć wychowawczych.

Drogi Rodzicu i Uczniu! Poniższe odpowiedzi powinny rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości dotyczące naszej szkoły, zwłaszcza jeśli pojawiasz się u nas pierwszy raz! Zawsze można się z nami skontaktować osobiście, telefonicznie, a także mailowo.

Czy każdy może uczyć się w Zespole Szkół nr 109?

Każdy pacjent w wieku szkolnym przebywający na rehabilitacji ma zapewnioną u nas naukę. Począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż po klasę maturalną. Posiadamy również specjalne oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Czy szkoła działająca w Ośrodku Rehabilitacyjnym jest obowiązkowa?

Każde dziecko pomiędzy 7 a 18 rokiem życia zobowiązane jest do realizowania obowiązku szkolnego. Jeśli nie realizuje go w szkole macierzystej, zobowiązany jest do jego realizacji na terenie naszej szkoły.

Czy w naszej szkole uczymy się z podręczników i według programów nauczania?

Oczywiście! Każdy uczeń pracuje na bazie swoich podręczników oraz programów nauczania ze szkół macierzystych. Nasi nauczyciele podchodzą do każdego ucznia indywidualnie, prowadząc lekcje wielotematyczne, aby każdy uczeń mógł realizować program nauczania szkoły macierzystej, tak, aby po powrocie mieć jak najmniejsze zaległości w nauce.

Czy podczas pobytu mogę otrzymać oceny?

Tak! Nasza szkoła, jak każda inna, wystawia oceny. Za sprawdziany, kartkówki, projekty, aktywność…

Wszystkie oceny po zakończonym pobycie zostają przesyłane przez wychowawców do szkoły macierzystej ucznia.

Czy lekcje odbywają się w salach?

Nasza szkoła dysponuje salami lekcyjnymi w jednym ze skrzydeł szpitala rehabilitacyjnego. Mamy tam sale lekcyjne z tablicą, kredą i komputerami, a także masą innych pomocy dydaktycznych. Dysponujemy także salą informatyczną, muzyczną, plastyczną, czy gimnastyczną, a także świetlicami zajęć pozalekcyjnych.

Czy w szkole jest plan zajęć?

W naszej szkole pracujemy według normalnego planu lekcji. Z tym, że zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

Uczniowie uczęszczają na wszystkie przedmioty kształcenia ogólnego. 

Kto pracuje w tej szkole ?

W naszej szkole mamy dyrektora, sekretariat, nauczycieli, wychowawców, a także terapeutów, pedagoga, psychologa i logopedę. Cała kadra jest doskonale wykształcona, posiadając nie tylko wykształcenie kierunkowe, ale także kwalifikacje z zakresu pedagogiki leczniczej, czy oligofrenopedagogiki.

Co uczniowie mogą robić po rehabilitacji i zajęciach lekcyjnych?

Jeśli nie ma rehabilitacji, ani lekcji, to na oddziale można zobaczyć uśmiechniętych wychowawców proponujących szereg zajęć dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami naszych uczniów. Można także skorzystać z sali informatycznej, a nawet szkolnej biblioteki, która dysponuje dużym i ciekawym księgozbiorem. U Nas po prostu nie ma czasu na nudę!

Drogi Rodzicu!

Jeśli posiadasz jakiekolwiek wątpliwości zawsze możesz zwrócić się do dyrekcji szkoły, a także każdego nauczyciela i wychowawcy pracującego w naszej szkole.

Skip to content